podporządkowany

podporządkowany
• subordinate

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

 • akcentuacyjnie — przysłów. od akcentuacyjny Wyraz akcentuacyjnie podporządkowany drugiemu …   Słownik języka polskiego

 • homofonia — ż I, DCMs. homofonianii, blm muz. «typ budowy wielogłosowych utworów muzycznych, w których tylko jeden głos prowadzi samodzielną melodię, pozostałe zaś wykonują wyłącznie harmoniczny akompaniament podporządkowany melodii» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

 • niezależny — niezależnyni «nie podporządkowany komuś, czemuś, rozporządzający sobą, samodzielny; niezawisły, niepodległy, wolny» Niezależny byt. Niezależne państwa. Być niezależnym w sądach. Jest niezależny od nikogo. Jest niezależny, pracuje. ∆ jęz. Mowa… …   Słownik języka polskiego

 • nowotwór — m IV, D. nowotwórtworu, Ms. nowotwórtworze; lm M. nowotwórtwory «tkanka wywodząca się z prawidłowych tkanek organizmu, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób nie podporządkowany harmonii ustrojowej i czynnikom… …   Słownik języka polskiego

 • podległy — 1. «zależny od kogoś, od czegoś, podporządkowany komuś; podwładny, poddany» Przedsiębiorstwa podległe jednemu zjednoczeniu. Zwołał zebranie podległych sobie pracowników. 2. przestarz. «wystawiony, narażony na coś, podatny na coś; ulegający… …   Słownik języka polskiego

 • podrzędny — podrzędnyni, podrzędnyniejszy 1. «zajmujący w stosunku do innych mniej ważne miejsce, drugorzędną pozycję, mało znaczący, mierny, niepozorny; kiepski, lichy, marny» Podrzędny artysta, autor, pisarz. Podrzędna literatura. Podrzędne stanowisko,… …   Słownik języka polskiego

 • satelicki — «będący satelitą, zależny od czegoś, podporządkowany czemuś» Kraje, państwa satelickie …   Słownik języka polskiego

 • symfoniczny — «odnoszący się do symfonii; dotyczący orkiestry, w której skład wchodzą instrumenty smyczkowe, dęte i perkusyjne; przeznaczony na taką orkiestrę» Koncert symfoniczny. Muzyka symfoniczna. Orkiestra symfoniczna. ∆ Poemat symfoniczny «orkiestralny… …   Słownik języka polskiego

 • zależny — zależnyni 1. «określony, wyznaczony, zdeterminowany przez coś, uwarunkowany czymś» Znaczenie wyrazu zależne od kontekstu. Coś jest zależne od wielu okoliczności, od różnych czynników. ∆ jęz. Mowa pozornie zależna «cudza wypowiedź podana bez… …   Słownik języka polskiego

 • buntować się – zbuntować się — {{/stl 13}}{{stl 33}} w sytuacji gdy ktoś jest podporządkowany, uzależniony od kogoś, czegoś: swoim zachowaniem, słowami wyrażać sprzeciw, niezadowolenie, nie zgadzać się z kimś, z czymś, nie godzić się na coś; wszczynać bunt :{{/stl 33}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”